שכבה ה'

https://sites.google.com/a/srot.co.il/kitah1/

התחברות לאימייל בית הספר מורה/תלמיד (משמש גם לזיהוי באתר כיתה)

הודעות משרד החינוך בשעת חירום

https://sites.google.com/a/srot.co.il/jrotshild/shichva/hey/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%94%202.jpg

https://sites.google.com/a/srot.co.il/kitah3/