שכבה א'הודעות משה"ח בחירום'
https://sites.google.com/a/srot.co.il/kitaa2/

https://sites.google.com/a/srot.co.il/kitaa4/

https://sites.google.com/a/srot.co.il/jrotshild/shichva/alef/%D7%903%20(1).jpg