לוח צלצולים


 לוח צלצולים

 לימים א' – ה'

 

 

שעור

הפסקה

הערות

1

8:00 _ 8:50

 

שיעור ראשון

2

8:50-9:40 

 

שיעור שני+ ארוחה

 

 

 9:40-10:00

הפסקה

 

3

10:00-10:50

 

שיעור שלישי

4

10:50-11:35

 

שיעור רביעי

 

 

11:35-11:50

הפסקה

5

11:50-12:35

 

שיעור חמישי

 

 

12:35- 12:45

הפסקה

6

12:45-13:35

 

שיעור שישי+ ארוחה

7

13:35-14:20

 

שיעור שביעי

 

14:20-14:25

 

הפסקה

8

14:25-15:10

 

שיעור שמיני

 ליום שישי

 

 

שעור

הפסקה

הערות

1

8:00- 8:50

 

שיעור ראשון

2

8:50- 9:40

 

שיעור שני + ארוחה

 

 

9:40- 10:00

הפסקה

3

10:00-10:50

 

שיעור שלישי 

4

10:50-11:35

 

שיעור רביעי

 

 

11:35- 11:45

הפסקה

5

11:45- 12:30

 

שיעור חמישי

 

 


Comments