לוח צלצולים


 לוח צלצולים- תשע"ז

 לימים א' – ה'

 

 

שעור

הפסקה

הערות

1

800 – 8:45

 

שיעור ראשון

2

945 – 845

 

שיעור שני+ ארוחה

 

 

 9:45-10:00

הפסקה

 

3

10:50 – 1000

 

שיעור שלישי

4

11:35– 10:50

 

שיעור רביעי

 

 

1150 -11:35

הפסקה

5

1235 – 11:50

 

שיעור חמישי

 

 

12:35- 12:45

הפסקה

6

12:45-13:35

 

שיעור שישי+ ארוחה

7

13:35-14:20

 

שיעור שביעי

 

14:20-14:25

 

הפסקה

8

14:25-15:10

 

שיעור שמיני

 ליום ששי

 

 

שעור

הפסקה

הערות

1

8:00- 8:50

 

שיעור ראשון

2

8:50- 9:40

 

שיעור שני

 

 

9:40- 10:00

הפסקה

 

 

 

 

3

1050 – 1000

 

שיעור שלישי + ארוחת עשר

4

10:50-11:35

 

שיעור רביעי

 

 

11:35- 11:45

הפסקה

5

11:45- 12:30

 

שיעור חמישי

 

 


Comments