מתמטיקה

פעילויות ודפי משימות
חידות מתמטיות - גפרורים 

https://sites.google.com/a/edu-haifa.org.il/rothschild/miktsoot/heshbon/hsbwn-h

https://sites.google.com/a/srot.co.il/jrotshild/mayplay