תרגיל למידה מרחוק

תרגיל למידה מרחוק בחירום תש"פ 25.11.19

       משימה א' - משימה לימודית
            הכנסו לקישור משימה לימודית  ובצעו את ההוראות .       

  משימה ב'  - שיח מקוון 
       הכנסו לקישור של כיתתכם בטבלה ובצעו את המטלה הכתובה בלוח השיתופי.