תרגיל למידה מרחוק

תרגיל למידה מרחוק בחירום תש"פ 3/3/20

       משימה א' - משימה לימודית
            הכנסו לקישור משימה לימודית  ובצעו את ההוראות .       

  משימה ב'  - שיח מקוון 
       הכנסו לקישור של כיתתכם בטבלה ובצעו את המטלה הכתובה בלוח השיתופי.
             
                               
א'1 א'2 א'3 א'4 ב'1  
ב'2 ב'3 ג'1 ג'2 ג'3  
ג'4 
מאיס 
ד'1 ד'2 ד'3  ה'2 
קרן הראל
ה'1 ה'3 
ה'4
מיטל  ג.
ו'1 ו'2  ו'3