תרגיל למידה מרחוק

תרגיל למידה מרחוק בחירום תש"פ 25.11.19

            משימה א'  - שיח ריגשי 
       הכנסו לקישור של כיתתכם בטבלה ובצעו את המטלה הכתובה בלוח השיתופי.
             
                               
א'1 א'2 א'3 א'4 ב'1  
ב'2 ב'3 ג'1 ג'2 ג'3  
ג'4 ג'5 ד'1 ד'2 ד'3  ה'4
ה'1 ה'2 ה'3 ו'1 ו'2  ו'3
            
       משימה ב' - משימה לימודית
            הכנסו לקישור משימה לימודית  ובצעו את ההוראות .