למידה בחירום

למידה מרחוק בחירום מאפשרת גישה לתלמידים ולמורים מכל הארץ לפורטל לימודים אינטרנטי המציע חוויית הוראה ולמידה מקוונת באמצעות מתודות למידה חדשניות.

תכנית ההיערכות ללמידה מרחוק בחירום מתייחסת לשלושה צמתים מרכזיים האופייניים לדינמיקה של מצבי חירום שמראש יש לתת עליהם את הדעת: 
  1.  ​לפני אירוע החירום - ק​בלת מידע, סיוע, הדרכה וניסיון מעשי בהוראה ובלמידה מרחוק לפני אירוע החירום.

  2. בזמן התרחשות אירוע החירום - קיום פעילויות לימודיות וחברתיות מובנות ומונחות באופן מקוון, אשר ישמשו בשעת חירום כתחליף ללימודים בכיתה בזמן התרחשות אירוע החירום.

  3. אחרי אירוע החירום - הענקת הכלים לצוות בית הספר לעיבוד הטראומה שחוו הילדים ולהפיק לקחים ארגוניים  אחרי סיום אירוע החירום.
כל אלה יעניקו לצוות בית הספר את המיומנויות  הנדרשות לנהל למידה מרחוק בחירום באופן שיספק לתלמידים מסגרת חברתית ולימודית, לצד פעילות הפגה, בידור ושחרור מתחים במהלך אירוע חירום.