מפות נושאיות

משימה 4 : מפות נושאיות

הכנסו לאתר גלים לקישור המצורף בנושא מפות נושאיות

הכנסו למפות הנושאיות השונות- רשמו במחברותיכם אילו סוגים של מפות נושאיות יש ומה מאפיין כל אחת.
Comments