כיוונים במפה ,קנה מידה

משימה 3 :כיוונים במפה ,קנה מידה, סימנים מוסכמים

1.היכנסו לפעילות הבאה בנושא כיוונים במפה ובצעו את הפעילויות.
2.קנה מידה במפהאם במפה מצוין שקנה המידה הוא 1:100,000 מה נבין מזה?

נבין שמרחק של 1 ס"מ במפה = ל100,000 ס"מ במציאות-בשטח (יש להקפיד על שימוש באותה יחידת אורך).

אם נמדוד אורכו של רחוב מסוים באותה מפה ונמצא שאורכו הוא 7 ס"מ על המפה, מה יהיה אורך הרחוב בשטח?

זכרו! 100 סנטימטר = 1 מטר

1000 מטרים = 1 קילומטר

100,000 סנטימטר = 1 קילומטר

ידוע לנו שאורך הרחוב במפה = 7 ס"מ

כמו כן ידוע לנו שס"מ 1 על המפה = 100,000 ס"מ במציאות

וגם ידוע לנו ש: 100,000 ס"מ = 1000 מטר=1 ק"מ

ולכן

אורך הרחוב בשטח יהיה 7 ק"מ

( 7 ס"מ כפול 100,000 ס"מ = 700,000 ס"מ = 7 ק"מ)

קנה המידה מצוין תמיד במקרא של המפה, והוא יכול להיות שונה ממפה למפה.

היכנסו לקישור הבא ובצעו את המשימות בנושא קנה מידה.

3.היכנסו לקישור בנושא סימנים מוסכמים ובצעו את הפעילויות.

 

מהם סימנים מוסכמים?

צפו במצגת  המצורפת.

 

ć
רוקח לימור,
18 באוג׳ 2015, 7:23
Comments